De AIIB – Een geopolitieke aardverschuiving

In oktober 2014 richtten de Chinezen de AIIB op, de Asian Infrastructure Investment Bank.

Deze bank zou volgens velen een tegenhanger moeten gaan vormen voor het IMF en de Wereldbank, twee financiële instellingen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog tijdens de Bretton Woods conferentie zijn opgericht om ontwikkelingslanden te helpen met het opbouwen van benodigde infrastructuur, respectievelijk hen financieel te ondersteunen met behulp van leningen wanneer hun economieën in zwaar weer verkeren.
Continue reading

Het Varoufakis-evenwicht

Op zaterdag 23 mei jl. kwam de briljante wiskundige John Nash op zesentachtigjarige leeftijd bij een auto-ongeluk om het leven. Nash, wiens levensverhaal vertelt wordt in de film A Beautiful Mind, stond met name bekend als de grondlegger van de speltheorie, een tak van wiskunde die zich bezighoudt met het rekenen aan interactieve strategische beslisprocessen.
Continue reading

Ich bin ein Europäer

De wereld tendeert onherroepelijk naar regionalisering. Bevolkingsgroei en technologische vooruitgang duwen de mensheid in die richting. Nog los van het feit dat het in de menselijke natuur ligt om zich langs alle mogelijke lijnen te willen verbinden. De vereniging van volkeren en culturen in steeds grotere verbanden is een proces dat maar één richting op gaat. Geografisch en geschiedkundig gezien komt na de natiestaat de regio of het continent.
Continue reading

Piraten, bandieten en huurlingen

Soms worden dingen opeens actueel. Vandaag verscheen op de BBC het volgende artikel: US Blackwater guards jailed for Iraq deaths. Het artikel vermeldt dat vier medewerkers van de private militaire onderneming Blackwater Worldwide tot levenslang respectievelijk dertig jaar zijn veroordeeld voor de moord op veertien onschuldige Iraakse burgers in 2007.

Het geval wil dat ik destijds in het kader van mijn studie Internationale Betrekkingen een vak over corruptie volgde, waarbij wij een aantal artikelen moesten lezen die ingingen op het gebruik van geweld door niet-statelijke actoren in staatsvormingsprocessen. De artikelen speelden zich allen af in de middeleeuwen en vormden een basis voor de theorie dat bij staatsvormingsprocessen vaak gebruik gemaakt wordt van illegitiem geweld door niet-statelijke actoren. Anders gezegd: de theorie dat machthebbers, in hun streven naar het consolideren en centraliseren van hun macht er vrijwel altijd toe overgaan geweld tegen burgerbevolkingen te gebruiken dat met geen mogelijkheid te rechtvaardigen is. Maffiose praktijken dus.
Continue reading

Desinvesteren tegen klimaatverandering – Keep it in the ground

De journalistieke redactie van The Guardian vroeg zich af wat de journalistiek nu eigenlijk kon doen om het meest nijpende probleem, een probleem dat letterlijk de menselijke beschaving bedreigt, op de juiste manier onder de aandacht te brengen. Ze kwamen tot de conclusie dat journalistiek hier eigenlijk niet goed voor toegerust is.

De journalistiek is heel goed in het vangen van het moment, of het verslag doen van plotselinge veranderingen. Maar wanneer dag in dag uit verslag gedaan moet worden van een voortkruipende zaak als klimaatverandering, haakt het publiek al gauw af, omdat het gewoonweg te saai wordt.

Dus bedachten ze iets anders. Wat nu als zij zich op zouden werpen, middels een internetcampagne, om ervoor te zorgen dat het grootkapitaal stopt met het investeren in de exploitatie van fossiele brandstoffen? En waar dan beter te beginnen dan bij de grote zelfverklaarde filantropen, de Bill and Melinda Gates foundation? Als zij eenmaal, onder druk van de publieke opinie, dit soort investeringen af gaan zweren, volgt de rest misschien vanzelf.

Ik ben absoluut niet iemand die snel op de barricades gaat, maar als vader van twee kinderen, en onlangs het nieuwe boek van Naomi Klein gelezen hebbende, vind ik toch dat ik moet doen wat ik kan, hoe weinig dat ook is en hoe machteloos we als gewone burger ook lijken in deze.

Ik heb getekend. Teken ook .

Documentaire – Iran en het Westen

Zij die het nieuws een beetje volgen zullen weten dat de onderhandelingen tussen, onder anderen, de VS en Iran over het opheffen van sancties in ruil voor het afzien van het streven naar kernwapens in een beslissende fase zijn beland.

De Israëlische premier Netanyahu is fel tegen de opheffing van de sancties. Hij hield onlangs een speech in het Amerikaanse Congres. Dat deed hij op uitnodiging van de Republikeinen, die hiermee een zeer ongebruikelijk initiatief namen. Staatshoofden worden doorgaans alleen uitgenodigd door de zittende regering.

Continue reading

Nieuwe Documentaire van Adam Curtis – Bitter Lake

De nieuwe documentaire van Adam Curtis is uit!

En daar mag best een uitroepteken achter want het is alweer vier jaar geleden sinds zijn laatste full length feature documentary.

Het verhaal gaat in essentie over hoe Afghanistan, het land dat vaak ‘the graveyard of empires’ wordt genoemd, sinds de invasie van dit land door de Verenigde Staten, de leegte van de westerse consumentistische ideologie aan het licht brengt en daarmee voor het westen dezelfde rol dreigt te gaan vervullen als het destijds voor de Sovjet-Unie heeft gedaan.

Of je het er nu mee eens bent of niet, Adam Curtis vertelt weer een fascinerend en meeslepend verhaal dat je absoluut aan het denken zet. Met inbegrip van zijn karakteristieke, mesmeriserende, bijna choreografische gebruik van beelden en muziek.

Continue reading

Hoe Ijsland zich bekeerde tot het Christendom

Op 2 februari jl. berichtte nu.nl dat men in Ijsland voor de eerste keer in duizend jaar weer een tempel gaat bouwen waar men zich tot de vikinggoden Thor, Odin en Freya kan richten.

Zie: Ijsland bouwt weer tempel Vikinggoden

Maar hoe is dat verafgelegen Ijsland eigenlijk ooit tot het Christendom bekeerd? Welk voordeel hebben de Ijslanders er een millenium geleden in gezien om hun oude goden de deur te wijzen?

Welnu, dat had zoals gewoonlijk alles met geld te maken. Het ging zonder slag of stoot en van de ene op de andere dag. En er heeft geen missionaris of andere geestelijke een voet op het eiland hoeven zetten om het te laten gebeuren.

Continue reading

Wetten, geweld en geld

Tijdens het eerste jaar van mijn studie politicologie volgde ik het vak Political Economy. Voor dit vak moesten wij onder andere het boek States versus Markets, the emergence of a global economy, van Herman M. Schwartz bestuderen. Het is een van de meest fascinerende boeken die ik ooit gelezen heb.

Na het lezen van dit boek besloot ik dat politieke economie het belangrijkste deelgebied van de politieke wetenschap moest zijn, omdat het mijns inziens het helderste antwoord verschaft op de vraag hoe de wereld vormgegeven wordt.

Continue reading

Kingdom of Heaven – the sequel

Na de dood van Boudewijn de vierde, de aan lepra lijdende, wijze Koning van Jerusalem, die in een machtsstrijd om het heilige land was verwikkeld met Saladin, de machtige Sultan van het Ajjubidische rijk en een van de grootste heersers die het Arabische rijk gekend heeft, ontstond een strijd om de opvolging waarin de vileine en impulsieve Guy de Lusignan een hoofdrol zou opeisen.

Continue reading